fbpx
  • office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixi məlumatlar
23 dekabr 1947-ci il SSRİ Nazirlər Sovetinin Azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından kütləvi şəkildə deportasiya edilməsi barədə qərarı.
1905-1906-cı il soyqırımları...
Tarixdə bugün:
1918 ci il mayın 28 də Azərbaycanın Milli Şurası tərəfindən qəbul edilmiş İstiqlal Bəyannaməsi
1918-ci ildə Azərbaycanlılara qarşı soyqırımının həyata keçirilməsinin təşəbbüskarı və rəhbəri olmuş, bolşevik donuna bürünmüş qatı daşnak həmin dövrdə Bakı Sovetinin rəhbəri Stepan Şaumyanın etirafları :
III hissə- Qərar 31 avqust 1918-ci il, Gəncə şəhəri.
Quba soyqırımı 1918-ci il (1-9 May)
Tarixdə bu gün D.Gelovaninin Qubaya gəlişi ( aprel 1918)
1918-ci ildə Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımları barədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İslər Naziri Məmmədhəsən Hacinskinin 15 iyul 1918-ci ildə hökumətə ünvanladığı məruzəsi və həmin tarixdə bu məruzəyə əsasən hazırlanmış çıxarışı, 30 avqust 1918 cil il tarixində isə çıxarışa müvafiq olaraq Fövqəladə Təhqiqat Komissiyanın yaradılması haqqında Gəncə şəhərində imzalanmış qərarın surəti Kompleksin muzeyində nümayiş olunur. Həmin sənədlərin fotoşəkillərini və mətnini təqdim edirik.
Tarixdə bu gün Bu gün Quba qəzasının yaradıldığı gündən 180 il keçir. 1840-cı ilin 10 aprelindən -1929-cu ilin sonunadək mövcud olmuş bu inzibati idarəetmə forması, mərkəz Quba şəhəri olmaqla 90 il davam etmişdir.
#armenianVandalism #KarabakhisAzebaijan @UNESCO
Tarixdə bu gün. 1920-ci il 27 apreldə qırmızı ordunun zirehli qatarları Samur çayını keçərək dövlət sərhəddini pozmuş və 23 ay ömür sürən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini süquta uğratmışlar
1 2 3 4 11