• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixçilərin qələmindən
Gürcü yazıçısı və tarixçisi Feliks Tsertisivadze “Unudulmuş soyqırımı” adlı kitabında yazır:
Axı nəyə görə ermənilər və onların havadarları azərbaycanlıları qətlə yetirərək öz torpaqlarından qovdular?
Doğrudan da, nə üçün?
Ona görə ki, azərbaycanlılar 19-cu əsrdə onlara öz torpaqlarında sığınacaq veriblər?
Çox güman ki, azərbaycanlılar ermənilərin indi Ermənistan höküməti adlandırılan, əslində isə azərbaycanlıların tarixi torpaqları olan ərazilərində yerləşmələrinə görə gileylənib etiraz etməyiblər
Bəlkə, ona görə ki, İrandan gələn erməni qaçqınlarına Qarabağda ən yaxşı torpaqlar verilib?
Bəlkə, ona görə ki, çoxsaylı erməni marşalları, alimləri, çempionları, rəssamları, bəstəkarları, yazıçıları və başqa dünyaşöhrətli insanlar Azərbaycanın çörəyi və suyu ilə qidalanıb-böyüyüblər?
Qonaqpərvərliyin, alicənablığın əvəzini qətllə ödəyirsiniz?

Paylaş

Spread the love