• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
1905-1906-cı il soyqırımları...
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilərin təcavüzü daha geniş miqyas almağa başlamışdır.1905-1906-ci illərdə Rusiyadakı inqilabi prosesslərdən və mərkəz tərəfindən nəzarətin zəifləməsindən istifadə edən ermənilər Bakı, Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Eçməidzin, Cavanşır və Qazaxda Azərbaycanlılara qarşı kütləvi soyqırımlar, talanlar törətmiş və dinc insanları yurdlarından didərgin salmışdılar.
Ümumilikdə 1905-1906-ci illərdə ermənilər Gəncə və Qazax quberniyalarında 200 kənd, Şuşa,Cəbrayıl və Zəngəzur quberniyalarında 75 kənd, İrəvan və Gəncə quberniyalarında isə 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuşdular.
Bu hadisələrin baş verməsini sübut edən faktlar xüsusilə M.S.Ordubadinin “Qanlı illər”, M.M.Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni -müsəlman müharibəsi”kitablarında əksini tapmışdır.

Paylaş

Spread the love