Quba şəhərində” Soyqırım Memorial Kompleksi” İCOM Dünya Müzeyləri səhifəsində

Quba şəhərində” Soyqırım Memorial Kompleksi” İCOM Dünya Müzeyləri səhifəsində qeydiyyata alındı.  

http://museu.ms/museum/details/18053/genocide-memorial-complex-in-guba-city.

Bu tipdə təşkilatlarda qeydiyyatdan keçməkdə əsas məqsəd təbliğat işlərini genişləndirmək və Memorial Kompleksin başqa muzey və qoruqlarla əməkdaşlığını yaratmaqdır.