• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Əlimərdan bəy Topçubaşov

“Mart hadisələrinə səbəb nə olmuşdur?… Ermənilərin bolşeviklərlə birlikdə hakimiyyət əldə etmək arzusu, yoxsa milli zəmində yaranmış qisas hissi? …Gələcəkdə tarixçilər bütün həqiqətləri üzə çıxararlar. Bakı hadisələrinin əsas nəticəsi bolşevik rejiminin həm şəhərdə, həm də Bakı rayonunda tam şəkildə bərqərar edilməsi və möhkəmlənməsi olmuşdur ki, bu da bəşər sivilzasiyasının təməl sütununu təşkil edən bütün insani dəyərlərin planauyğun şəkildə məhv edilməsinə başlanmasının özünəməxsus impulsu sayıla bilər…”

Paylaş

Spread the love