• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixçilərin qələmindən - Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Güntəkin Nəcəfli
“İrəvan qalası Zəngi çayının kənarındakı ən yüksək təpədə inşa olunmuşdu.Çay tərəfdən qala divarı qalan divarlara nisbətən zəif idi.Qalanın digər divarları ikiqat hasarlardan ibarət idi.Kərpic və daşdan hörülmüş qala divarı qalan divarlara nisbətən zəif idi. Kərpic və daşdan hörülmüş qala divarları,həm hündür,həm də qalın idi.Birinci qala divarı ilə ikinci divarının arasındakı məsafə 15 və yaxud 20 sajenə bərabər idi.Divarlar arasındakı xəndək su ilə doldurullurdu.Qalanın 17 bürcü var idi.İrəvan qalasının divarları üstündə qurulmuş 60 topdan yalnız 20-si saz vəziyyətdə idi. İrəvan qalasında üç mortir (qısa lüləli top) də qurulmuşdu.Qalanı müdafiə edən qarnizon 7000 nəfərdə ibarət idi”
Mənbə: İrəvan qalası Qəhrəmanlıq qalası -s (17)

Paylaş

Spread the love