• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Ağa Məhəmməd oğlu Məmmədov

Quba qəzasının Qusar nahiyəsinin Əvəcuq kəndində 1868-ci ildə anadan olan Ağa Məmmədov dövrünün nüfuzlu şəxslərindən biri idi. Ağa Məmmədov Qubada və Dərbənddə tannımış alimlərdən ali mədrəsədə təhsil alandan sonra Bakıda təhsilini davam etdirmişdi. O, el arasında ədalət tərəfdarı, tərbiyəçi, yol göstərən insan kimi tanınanaraq “əfəndi” adına layıq görülmüşdü.
1918-ci ildə Quba soyqırımı zamanı Qanlı dərədə Ağa Əfəndi Əvəcuq kəndindən 40 nəfərlə bolşevik- daşnaklara qarşı igidliklə vuruşmuşdur. Döyüşlərin birində Ağa əfəndinin dəstəsi qusarlıların müdafiəsini yarmaq istəyən daşnakların qabağına çıxıb süngüləri işə saldılar. Əziz Şabanovun dəstəsi dərhal irəli cumdu. Ermənilər silahlarını atıb geri çəkildilər. Ağa əfəndinin adamları onların silahlarını yığıb səngərə daşıdılar. Onun qətiyyəti və cəsurluğu döyüşçüləri ruhlandırdı və çətin vəziyyətdən qurtardı.
Mənbə; “Qanlı dərə”. M. Məlikməmmədov.

Paylaş

Spread the love