• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Aslan bəy Əli ağa oğlu Qardaşov
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət xadimlərindən biri olan Aslan bəy Əli ağa oğlu Qardaşov 1866-cı ildə Zaqatala dairəsinin Çökəkoba kəndində anadan olmuşdur. Əvvəlcə Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında təhsil almış, daha sonra İstanbul Universitetində təhsilini davam etdirmişdir. Hüquq, maarif sahəsində çalışan Aslan bəy Qardaşov Dağıstandan II Dumaya üzv seçilmiş, 1917-ci ildən Müsavat partiyasının üzvü olmuş, 1918-ci il dekabrın 25-də yeni çağırılmış AXC Parlamentinin siyasi dustaqların amnistiyası üzrə yaratdığı komissiyanın üzvü olmuşdur. Aslan bəy Nəsib bəy Yusifbəylinin 1919-cu ilin martın 14-də təşkil etdiyi dördüncü Hökumət kabinetində Əkinçilik və Dövlət Əmlakı naziri vəzifəsini icra etmişdir.
1920-ci il aprelin 28-də bolşevik istilasından sonra istiqlal ideyalarına sadiq qalmış A.Qardaşov Zaqatala üsyanına rəhbərlik etmişdir. Həmin üsyan vaxtı Aslan bəyin 21 iyul 1920-ci ildə güllələndiyi söylənilsə də, bu haqda dəqiq məlumat yoxdur.

Paylaş

Spread the love