• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tariximizi öyrənək- öyrədək!

1877-ci ildə Quba qəzasında tacir ailəsində anadan olmuşdur. O, Qubada seçilən, fəallığı ilə diqqətçəkən ziyalılardan idi. Buna görə, 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulanda, Quba sakinləri onu parlament üzvlüyünə layiq bilmişdilər. Murtuza bəy “Müsavat” fraksiyasına daxil olmuş və parlamentin 96 üzvündən biri idi. Bu zaman onun 41 yaşı vardı.
1920-ci ilin aprelin 28-də Cümhuriyyət Parlamenti müəyyən şərtlərlə hökuməti bolşeviklərə təhvil verdikdən sonra bolşeviklər heç bir şərtə əməl etməmiş və yeni hakimiyyət əvvəlki iqtidarın izlərini silməyə başlamışdır. Cümhuriyyətlə bağlı hər kəs ya yenidən qayıdıb nəyisə dəyişə bilmək üçün gizli yolla ölkəni tərk edir, ya da müxtəlif yollarla bolşevik-daşnaklar tərəfindən məhv edilirdilər. Suiqəsd və gülllələnmələr adi həyat tərzinə çevrilmişdir. Dövrün ziyalılarının bir çoxu Nargin adasında “xalq düşməni” damğası ilə güllələnmişlər. Tarixin şərəfli səhifələrinə adını yazdıran bu fədailərdən biri də 1920-ci ildə “xalq düşməni” kimi güllələnmiş və yalnız 72 il sonra bəraət almış Murtuza Axundzadə idi.

Paylaş

Spread the love