• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
#evimyeniişyerim Azərbaycanın multikultural mühiti-CEKLİLƏR

Azərbaycan Respublikasının şimalında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində, dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə, əsrlər boyu öz etnik xüsusiyyətlərini, dillərini, adət-ənənələrini qoruyub saxlayan xalqlardan biridə Ceklılərdir. Cek kəndi, Quba şəhərindən 35 kilometr cənub-qərbdə, Qudyalçayın sahilində, Qrız, Əlik, Yergüc və Qalayxudat kəndlərinin əhatəsində yerləşir.
Azərbaycanın aborigen xalqlardan sayılan, qədim alban tayfalarından olan ceklilərin adət və ənənələri daha çox oğuz türklərinin adət-ənənələri ilə yaxındır. Onlar digər xalqlarla, xüsusən də Azərbaycanda yaşayan milli etnik qruplarla, daha çox isə “Şahdağ qrupu” xalqları olan buduqlular, əliklilər, haputlular, xınalıqlılar, qırızlılar, yergüclülər və s. qaynayıb qarışıb və çox geniş qohumluq əlaqələrinə malikdirlər.
Tarixən köçmə həyat tərzi keçirən ceklilərin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, əkinçilik və toxuculuq olmuşdur. Kişilər əsasən qoyunçuluqla, qadınlar yundan müxtəlif məmulatlar –xalça, palaz, kilim, corab, şal toxumaqla məşğul olmuşar. “Cek xalçaları” Azərbaycan xalçalarının Quba-Şirvan tipinin Quba qrupunun dağlıq hissəsinə aid edilir.
Digər Şahdağ yaşayış məntəqələrində olduğu kimi Cek kəndində də xeyli sayda, təqribən 25-dən çox qədim ziyarətgah və dini ibadət yerləri vardır. .Belə ki, Əbu Müslüm məscidi və Atəşgah bu gün də fəaliyyət göstərir.Qeyd edək ki, eyni adlı məscidlərə həm Xınalıq, həm də Qrız kəndlərində də rast gəlinir.
Azərbaycan torpaqlarında erməni daşnakları tərəfindən məqsədəyönlü şəkildə həyata keçirilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti azərbaycanlılar kimi ceklilərdən də yan keçməmişdir. Belə ki, 1918-ci ilin aprel-may aylarında ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımı zamanı Quba qəzasında zərər çəkmiş, talana soyqırıma məruz qalmış kəndlərdən biri də məhz Cek və ceklilər olmuşdur. Bu fakt digər Şahdağ xalqları kimi ceklilərin də demoqrafik inkişafına ciddi təsir göstərmişdir

Paylaş

Spread the love