• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Möhübəli əfəndi Kuzunvi və polkovnik Hatəm ağa Cağarvi

1918-ci ildə çəkildiyi bildirilən bu fotoşəkildə bolşevik adı ilə erməni daşnaklara qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə yerli qüvvələrdən təşkil edilmiş mübarizə dəstələrinə rəhbərlik etmiş qəhrəmanlardan ikisi – Möhübəli əfəndi Kuzunvi və polkovnik Hatəm ağa Cağarvi vardır. Bu şəxslərin dövrümüzə gəlib çatmış yeganə fotoşəkillərinin surətini Sizlərə təqdim edirik. Qeyd: Fotoşəkil Möhübəli əfəndinin böyük qardaşı Dadaşbalanın nəticəsi olan F.Əliyev tərəfindən nəslin səcərəsi hazırlanarkən aşkar edilmişdir.

Paylaş

Spread the love