• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Dəyərli professor Şahin Fazilin Soyqırımı Memorial Kompleksinə təqdim etdiyi “Soyqırımı” şeirini ilk dəfə olaraq fəal məktəbli Nəsirova Zenfiranın təqdimatında izləyicilərimiz üçün səsləndiririk. / 9 Oktyabr, 2020

Görkəmli tarixçi-şərq şünasalim, tarix elmləridoktoru, professor, ŞahinFaziloğlu Fərzəliyev Azərbaycan poeziyasının  ədəbi dilimizdə və ədəbiyyat tariximizdə  özünəməxsus bir iz qoymuş qəzəlxan-şairdir. İndiyədək şairin dörd divanı işıq üzü görmüş və beşinci divanı çap üçün nəşriyyata təqdim olunmuşdur.

Paylaş

Spread the love