• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Çəmbərəkənd qəbristanlığı necə məhv edildi

1939 -cu ilin ortalarında partiyanın mərkəzi komitəsi tərəfindən Bakıda abadlıq,tikinti işləri aparmaq barədə qərar qəbul edilmişdi.
Qərarın yerinə yetirilməsi Bakı Sovetinə tapşırılmış, bunun üçün də tikinti-quraşdırma idarələrinə lazımi göstərişlər verilmişdi. Bakının əsasən dağətəyi və dağüstü ərazilərini sahmana salmaq ,küçə və meydanlarda uçuq -sökük evlərin yerində təzə binalar tikmək, bağ salamaq nəzərdə tutulurdu. Bakı şəhərin hansı ərazilərinin dağətəyi və dağüstü hesab olunduğu hamıya məlum idi. Bu ərazilər qədim vaxtlardan bakılıların yaddaşında ” yuxarı məhəllələr ” kimi qalmışdı. Bunu bilməyən yox idi! Həmin dönəm Ağababaov ( Ağababyan ) Bakı Sovetinin sədri təyin edilmişdir. Respublikanın beynəlmiləlçi rəhbərlərinin istəyi ilə bu vəzifəyə təyin olunan Ağababyan ,Bakıda ermənilərin yaşadığı əraziləri abadlaşdırır və məqsədinə nail olurdu.
Bakının Dağüstü park deyilən ərazisində qədim qəbristanlıq yerləşirdi. Mart soyqırımında, ermənilər tərəfindən öldürülən azərbaycanlıları həmin ərazidə dəfn etmişdilər. Çəbərəkənd qəbristanlığını yox etmək üçün xüsusi göstərişlə həmin ərazidə park salınır. Bununla da tarixi qan yaddaşımız olan bir ərazi yox edilir.
Mənbə:
Tarixçi, tədqiqatçı Elmar Həsənli

Paylaş

Spread the love