• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixçilərimizin qələmindən : 1918-ci ildə erməni daşnakları tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlarına bir baxış #genocid / 23 Mart, 2021

Firdovsiyyə Əhmədova: “…1918-ci ilin Azərbaycanın qəzalarında törədilən qırğınların əsas səbəbi bunlar idi: milli hərəkatın tamamilə zərərsizləşdirilməsi, onun sosial bazadan məhrum edilməsi, yəni yerli əhalinin faktiki olaraq etnik cəhətdən təmizlənməsi. Qırğınların geniş miqyas alması üçün bolşeviklər özlərinin hərbi qüvvələrinin üstünlüyünü təmin etmək məqsədilə daşnaklarla, erməni milli şurası ilə ittifaqa getməli idi. Ermənilər öz niyyətlərini gerçəkləşdimək üçün bolşevik diktaturasına üstünlük verdilər. Bolşevik-daşnak iş birliyi kütləvi şəkildə dinc müsəlman əhalisinin qırılması ilə nəticələndi…”

Paylaş

Spread the love