• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixdə bu gün Bu gün Quba qəzasının yaradıldığı gündən 180 il keçir. 1840-cı ilin 10 aprelindən -1929-cu ilin sonunadək mövcud olmuş bu inzibati idarəetmə forması, mərkəz Quba şəhəri olmaqla 90 il davam etmişdir.

Paylaş

Spread the love