• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixdə bu gün
Azərbaycanda ilk milli qəzet olan “Əkinçi” 1875-ci il iyulun 22-də çapdan çıxmağa başladı. Dövrü mətbuatın başlanğıcı sayılan “Əkinçi” qəzetinin banisi və redaktoru Həsən bəy Zərdabi idi. Demokratik fikirlərin carçısı olan qəzet elmin, mədəniyyətin, ədəbiyyat və incəsənətin, yeni tipli məktəblərin yaradılmasına xidmət edirdi.
Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Fətəli Axundzadə, Nəcəf bəy Vəzirov və dövrün başqa qabaqcıl aydınları qəzetin fəal əməkdaşlarından idi.
Dəfələrlə çar Rusiyası senzurasının təzyiqlərinə məruz qalan “Əkinçi”qəzetinin nəşri 1877-ci ildə dayandırılmışdır.
Dəyərli jurnalistlərimizi bu gün münasibətilə təbrik edirik.

Paylaş

Spread the love