• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixçilərin qələmindən: Amerikalı tarixçi Samuel Uims “Ermənistan: böyük hiylə - terrorçu “xristian” dövlətinin sirləri” adlı kitabında yazır:
Qarabağın tarixi lap qədimlərə gedib çıxır. Bu ərazi Azərbaycanın tarixi məkanlarından biridir. Bu bölgə həm siyasi, həm mədəni, həm də dini baxımdan çox vacib mərkəzdir.
1918-ci ildə Ermənistan çox kiçik bir dövlətə çevrildikdən sonra öz qonşu dövlətləri olan Gürcüstan, Osmanlı İmperiyası və Azərbaycanla bağlı heç bir əsası olmayan ərazi iddiaları qaldırmağa başladı.
B.E.Ə IV əsrdən başlayaraq eramızın VIII əsrinə qədər Azərbaycan ərazisi hesab olunan Qarabağ ərazisi Şimali Azərbaycanın ən qədim dövləti olan Qafqaz Albaniyasına məxsus olub. Qarabağ heç bir zaman Ermənistan dövlətinin bir parçası olmayıb. Onlar buranı 1992-ci ildə insanlığa sığmayan bir qəddarlıqla işğal ediblər.
Əsl həqiqət ondan ibarətdir ki, 1800-ci illərdə Qafqaz regionunda çox az sayda erməni yaşayırdı. Ermənilər Qafqaz ərazisinə 1800-ci illərin ortalarından başlayaraq Ruslar tərəfindən gətirilmiş və onlara boş ərazilər verilmişdi.

Paylaş

Spread the love