• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Tarixçilərin qələmindən: 1918-ci ildə erməni daşnakları tərəfindən Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlarına bir baxış
Tarix elmləri doktoru, Professor Musa Qasımlı: Müxtəlif siyasi cərəyanların maraqlarını əks etdirən Azərbaycan mənbələrində də öldürülənlər barədə çoxsaylı məlumat əks olunmuşdur. Məsələn, partiya mənsubiyyəti baxımından bolşevik olan N.Nərimanov 1919-cu ilin fevralında yazdığı “Biz Qafqaza hansı şüarla gedirik” və “Qafqazın işğalına baxış” adlı məqalələrində qeyd edirdi ki, bolşevizm şüarları altında daşnaklar müsəlman əhaliyə zülm etdilər. Belə şəraitdə sovet hökuməti Bakıda vətəndaş müharibəsinə başlamağa qərar verdi. Vətəndaş müharibəsi adı altında Bakıda qanlı hadisələr törədildi.
Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədlərindən də aydın olur ki, Bakıda ermənilər mart hadisələri zamanı dinc müsəlman əhalini amansızcasına kütləvi şəkildə qırmışlar. Digər mənbələrə əsasən, Bakıda 10, 12 və 15 mindən artıq azərbaycanlı öldürülmüşdür. Ümumiyyətlə 1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycan ərazilərində törətdikləri soyqırımı siyasəti nəticəsində 50 mindən çox dinc əhali qətlə yetirilmişdir.

Paylaş

Spread the love