• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
Çar Rusiyası və İran arasında bağlanan, Azərbaycanı iki yerə bölən Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından bu gün 195 il ötür.

Rusiya generalı İvan Paskeviç və İran şahzadəsi Abbas Mirzənin imzaladığı müqavilədə İrandan və Türkiyədən erməni əhalisinin İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ və s. Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi, İranın Rusiyaya təzminat ödəməsi, Rusiya donanmasının Xəzər dənizinə şəriksiz hakim olması və rus tacirlərinin İranda ticarət güzəştləri əldə etməsi barədə maddələr də öz əksini tapmışdır.

Paylaş

Spread the love