• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
XX Əsr Azərbaycanda Müqavimət Hərəkatı

1918-ci ilin aprel- may aylarında Quba qəzasında baş vermiş soyqırımlar zamanı Hamazaspın daşnak-erməni dəstələrinə qarşı mübarizə aparanlardan biri də BDU-nin professoru, tarix elmləri doktoru Əlisultan Quliyev idi. O, 1901-ci ildə Quba rayonunun Digah kəndində anadan olmuşdur. Əlisultan Quliyev Digah müdafiə dəstələrinin fəal iştirakçılarından olan Bədəl Kərimov, Əziz Şabanov, Babay Məlikməmmədov, Molla Şahbala, Mirzəbay Şadiyev, Daşdı Əhmədov ilə birgə erməni daşnaklarına qarşı igidliklə döyüşmüşlər. Həmin vaxtda “Qanlı dərə” də gedən şiddətli döyüşlər zamanı köməyə gələn Möhübəli Əfəndi, Hatəm ağa, Əlibəy Zizikskinin dəstələri, eləcə də Alpandan, Xucbaladan, Qusar nahiyəsindən Urva, İmamqulukənd, Hil, Köhnə Xudat, Gədəzeyxür və sairə kəndlərdən, həmçinin Dağıstandan gələn könüllülər birgə erməni daşnak hərbi qüvvələrini darmadağın etmişdir.

Paylaş

Spread the love