• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
"Naxçıvan Came məscidi"

 Azərbaycanın görkəmli tarix-memarlıq abidələrindən biri də Naxçıvan şəhərində yerləşən Came məscididir. Şəhərin mərkəzində yerləşən Came məscidi XVIII əsrdə Məhəmməd Təqi tərəfindən inşa olunmuş, xalq arasında “Şəhər məscidi” kimi tanınmışdır. Məscid sovet hakimiyyətindən əvvəlki dövrlərdə şəhərin sosial-siyasi və ideoloji həyatında mühüm rol oynamışdır.
Ümumi sahəsi təxminən 1000 m² olan məscidin qərbdən giriş qapısının baş tərəfində kitabə qoyulmuşdur. Mərmər lövhə üzərində həkk edilmiş kitabənin mətnindən aydın olur ki, məscid naхçıvanlı Hacı Novruzun oğlu Xeyrül-Hac Hacı Məhəmməd Cəfər ağanın səyi ilə inşa edilmişdir.
təsvir olunur Məscid bir minarəlidir. Ermənilərin 1918-ci ildə Naxçıvanda yerli əhaliyə qarşı soyqırımı zamanı minarə top atəşi ilə zədələnmişdir. Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 1920-ci ildə naturadan çəkdiyi rəsmdə bu zədə aydın.
2007-ci ildə isə Came məscidi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapşırığı ilə əsaslı şəkildə bərpa edilmişdir.

Paylaş

Spread the love